immobiliària Farnés

Des de 1988, ens dediquem a administrar finques i gestionar patrimonis immobiliaris, així com a gestionar la compra-venda d’immobles. No obstant, amb anterioritat, ja partim d’una tradició familiar des dels anys 60 del segle passat, en la promoció de les que avui son de les zones més emblemàtiques del municipi.

immobiliària Farnés

Des de 1988, ens dediquem a administrar finques i gestionar patrimonis immobiliaris, així com a gestionar la compra-venda d’immobles. No obstant, amb anterioritat, ja partim d’una tradició familiar des dels anys 60 del segle passat, en la promoció de les que avui son de les zones més emblemàtiques del municipi.
Administració de finques

Núm. 2.967 Col·legi Administradors de Finques de Barcelona-Lleida

Gestió de lloguers

Administració de finques, tant habitatges com naus industrials i locals, amb eficàcia; formalització de contractes; gestió de fiances davant l’Institut Català del Sòl; Liquidació d’Impost de Transmissions Patrimonials (ITP); increments de rendes; gestió d’incidències; gestió de rebuts; reclamació d’impagats; tràmits amb companyies; gestió d’obligacions fiscals; liquidacions amb cobraments i pagaments; renovació i resolució de contractes. Ens preocupem, perquè vostè no s’hagi de preocupar.

Comunitat de propietaris

Gestió diària dels serveis pel bon funcionament de la comunitat (neteja, ascensor, serveis comuns, etc.); convocatòria de les juntes generals; amb disposició de sales per la seva celebració; gestió de la presa d’acords; aixecament d’actes i notificacions legalment necessàries; gestió econòmica i cobrament de quotes, tant ordinàries com derrames extraordinàries; reclamació d’impagats; vetllar per la bona convivència; gestió d’incidències (sorolls, actes vandàlics, etc.); gestió de pressupostos i execució d’obres de conservació i rehabilitació; Inspecció Tècnica d'Edificis (ITE); informació, assessorament i tramitació de les subvencions vigents per a les obres de rehabilitació; tramitació obligacions fiscals de la comunitat; custodia llibres d’actes i documentació, Llibre de l’Edifici; protecció de dades, etc.

Polígons industrials

Ens avala la nostra experiència en la gestió de prop de 30 polígons industrials i comunitats de naus en municipis com Palau-solità i Plegamans, Santa Perpètua de Mogoda, Polinyà, Sentmenat, Caldes de Montbui, Lliçà de Vall, Barberà del Vallès, Rubí, Llinars del Vallès, Sant Feliu de Buixalleu, Massanes i Altafulla. Gestionem:

  • Juntes de Compensació:Actuacions per la seva constitució, redacció i aprovació d’estatuts; negociació i formalització del projecte de compensació. Gestions i negociació per l’aprovació del projecte d’urbanització; gestió de la realització de les obres d’urbanització, amb aprovació de pressupostos, lliurament de quotes, reclamació d’impagats, obligacions fiscals i actuacions fins a la recepció per part de l’Ajuntament de les obres.
  • Entitats de Manteniment i Conservació: Redacció d’estatuts i aprovació, gestions de manteniment dels polígons, en base als pressupostos aprovats per les assemblees generals, convocatòries, aixecament d’actes d’assemblees generals i juntes directives, gestió dels serveis aprovats (neteja, vigilància, jardineria, reparacions, etc.), obligacions fiscals; gestions davant de les diferents Administracions públiques de millores pels polígons, a nivell de comunicacions, negociació de convenis, etc.
  • Associacions Administratives de Cooperació: Actuacions a fi de participar en les obres d’urbanització dels polígons, així com la gestió per la realització d’aquelles actuacions que els hagin estat delegades per part de l’Ajuntament; convocatòries d’assemblees, gestió d’aprovació pressupostos, aixecament d’actes, lliurament de quotes, desenvolupament d’acords, gestions davant les diferents Administracions públiques, etc.
  • Recintes de comunitats de naus industrials: Gestió diària de la comunitat, convocatòries de juntes generals, aixecament d’actes, gestió dels pressupostos aprovats per la comunitat i lliurament de quotes, tant pel manteniment com per les obres a realitzar, mediació en conflictes, obligacions tributaries, gestions davant les diferents Administracions, etc.
Certificats digitals

Despatx oficial “Autoridad de Registro AR de Administración Pública”.

Agència de la propietat immobiliària

Núm. 1.691 Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona, i aicat 168 de registre d’agents immobiliaris.

Ens ocupem de tot el procés per qualsevol operació immobiliària d’habitatges, naus industrials, locals, terrenys, etc.

Vendes

Taxació, pla de marketing, comprovació de situació registral i cadastral, assessorament jurídic i fiscal, actuacions per ajustar l’obra nova a la realitat, aixecament de carregues, sol·licitud i tramitació dels documents necessaris per a la comercialització (cèdula d'habitabilitat, certificat energètic, certificat de baixa tensió), recomanació d’accions de preparació d’immobles, gestió de venda, negociació, redacció de contractes privats, assistència a la notaria, serveis postvenda (comunicació plusvàlua municipal, al·legant en el seu cas la no subjecció, etc). Promocions. Permutes.

Arrendaments

Valoració segons mercat actual, pla de marketing, sol·licitud i tramitació dels documents necessaris per a la comercialització (cèdula d'habitabilitat, certificat energètic, certificat de baixa tensió), gestió del lloguer, avaluació de candidats, gestió, negociació, formalització i signatura de contractes amb les clàusules més aconsellables, gestió documental, gestió de subministres i fiança a l’Institut Català del Sòl, liquidació de l’Impost de Transmissions Patrimonials (ITP). Traspassos. Contractació assegurança impagament de lloguers.

Divisió Industrial

L’administració de prop de 30 polígons industrials i comunitats de naus, ens permeten gestionar, eficaçment, la venda o arrendament de naus industrials. Realitzem les taxacions, comprovació situació registral i cadastral, assessorament jurídic i fiscal, pla de marketing, gestió de venda o lloguer, negociació i formalització de documents privats ajustats a cada cas; en arrendaments, gestió fiança a l’Institut Català del Sòl; en cas de vendes, assistència a la notaria, i serveis postvenda (comunicació plusvàlua municipal, càlcul i assessorant sobre els casos de no subjecció, etc.).

Agència d'assegurances

Assegurances de la llar, de comunitats de propietaris, de lloguers (cobertura d’impagaments, desperfectes, reclamacions judicials), de responsabilitat civil, de comerç, d’indústries, etc.

Administració de finques

Núm. 2.967 Col·legi Administradors de Finques de Barcelona-Lleida

Gestió de lloguers

Administració de finques, tant habitatges com naus industrials i locals, amb eficàcia; formalització de contractes; gestió de fiances davant l’Institut Català del Sòl; Liquidació d’Impost de Transmissions Patrimonials (ITP); increments de rendes; gestió d’incidències; gestió de rebuts; reclamació d’impagats; tràmits amb companyies; gestió d’obligacions fiscals; liquidacions amb cobraments i pagaments; renovació i resolució de contractes. Ens preocupem, perquè vostè no s’hagi de preocupar.

Comunitat de propietaris

Gestió diària dels serveis pel bon funcionament de la comunitat (neteja, ascensor, serveis comuns, etc.); convocatòria de les juntes generals; amb disposició de sales per la seva celebració; gestió de la presa d’acords; aixecament d’actes i notificacions legalment necessàries; gestió econòmica i cobrament de quotes, tant ordinàries com derrames extraordinàries; reclamació d’impagats; vetllar per la bona convivència; gestió d’incidències (sorolls, actes vandàlics, etc.); gestió de pressupostos i execució d’obres de conservació i rehabilitació; Inspecció Tècnica d'Edificis (ITE); informació, assessorament i tramitació de les subvencions vigents per a les obres de rehabilitació; tramitació obligacions fiscals de la comunitat; custodia llibres d’actes i documentació, Llibre de l’Edifici; protecció de dades, etc.

Polígons industrials

Ens avala la nostra experiència en la gestió de prop de 30 polígons industrials i comunitats de naus en municipis com Palau-solità i Plegamans, Santa Perpètua de Mogoda, Polinyà, Sentmenat, Caldes de Montbui, Lliçà de Vall, Barberà del Vallès, Rubí, Llinars del Vallès, Sant Feliu de Buixalleu, Massanes i Altafulla. Gestionem:

  • Juntes de Compensació:Actuacions per la seva constitució, redacció i aprovació d’estatuts; negociació i formalització del projecte de compensació. Gestions i negociació per l’aprovació del projecte d’urbanització; gestió de la realització de les obres d’urbanització, amb aprovació de pressupostos, lliurament de quotes, reclamació d’impagats, obligacions fiscals i actuacions fins a la recepció per part de l’Ajuntament de les obres.
  • Entitats de Manteniment i Conservació: Redacció d’estatuts i aprovació, gestions de manteniment dels polígons, en base als pressupostos aprovats per les assemblees generals, convocatòries, aixecament d’actes d’assemblees generals i juntes directives, gestió dels serveis aprovats (neteja, vigilància, jardineria, reparacions, etc.), obligacions fiscals; gestions davant de les diferents Administracions públiques de millores pels polígons, a nivell de comunicacions, negociació de convenis, etc.
  • Associacions Administratives de Cooperació: Actuacions a fi de participar en les obres d’urbanització dels polígons, així com la gestió per la realització d’aquelles actuacions que els hagin estat delegades per part de l’Ajuntament; convocatòries d’assemblees, gestió d’aprovació pressupostos, aixecament d’actes, lliurament de quotes, desenvolupament d’acords, gestions davant les diferents Administracions públiques, etc.
  • Recintes de comunitats de naus industrials: Gestió diària de la comunitat, convocatòries de juntes generals, aixecament d’actes, gestió dels pressupostos aprovats per la comunitat i lliurament de quotes, tant pel manteniment com per les obres a realitzar, mediació en conflictes, obligacions tributaries, gestions davant les diferents Administracions, etc.
Certificats digitals

Despatx oficial “Autoridad de Registro AR de Administración Pública”.

Agència de la propietat immobiliària

Núm. 1.691 Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona, i aicat 168 de registre d’agents immobiliaris.

Ens ocupem de tot el procés per qualsevol operació immobiliària d’habitatges, naus industrials, locals, terrenys, etc.

Vendes

Taxació, pla de marketing, comprovació de situació registral i cadastral, assessorament jurídic i fiscal, actuacions per ajustar l’obra nova a la realitat, aixecament de carregues, sol·licitud i tramitació dels documents necessaris per a la comercialització (cèdula d'habitabilitat, certificat energètic, certificat de baixa tensió), recomanació d’accions de preparació d’immobles, gestió de venda, negociació, redacció de contractes privats, assistència a la notaria, serveis postvenda (comunicació plusvàlua municipal, al·legant en el seu cas la no subjecció, etc). Promocions. Permutes.

Arrendaments

Valoració segons mercat actual, pla de marketing, sol·licitud i tramitació dels documents necessaris per a la comercialització (cèdula d'habitabilitat, certificat energètic, certificat de baixa tensió), gestió del lloguer, avaluació de candidats, gestió, negociació, formalització i signatura de contractes amb les clàusules més aconsellables, gestió documental, gestió de subministres i fiança a l’Institut Català del Sòl, liquidació de l’Impost de Transmissions Patrimonials (ITP). Traspassos. Contractació assegurança impagament de lloguers.

Divisió Industrial

L’administració de prop de 30 polígons industrials i comunitats de naus, ens permeten gestionar, eficaçment, la venda o arrendament de naus industrials. Realitzem les taxacions, comprovació situació registral i cadastral, assessorament jurídic i fiscal, pla de marketing, gestió de venda o lloguer, negociació i formalització de documents privats ajustats a cada cas; en arrendaments, gestió fiança a l’Institut Català del Sòl; en cas de vendes, assistència a la notaria, i serveis postvenda (comunicació plusvàlua municipal, càlcul i assessorant sobre els casos de no subjecció, etc.).

Agència d'assegurances

Assegurances de la llar, de comunitats de propietaris, de lloguers (cobertura d’impagaments, desperfectes, reclamacions judicials), de responsabilitat civil, de comerç, d’indústries, etc.